Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych, jest Zenjo Group Wojciech Klęk z siedzibą
w Glewiec 68, 32-104, posiadający NIP 682 169 09 48

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu:
– niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
– realizacji umowy kupna – sprzedaży (zamówienia)
– informowaniu o promocjach, aktualnych cennikach, nowościach w ofercie, bieżącej obsługi zamówienia itp.

3. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez administratora w celu: niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, realizacji Zamówień, prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, fakturowania i księgowania transakcji, wysyłki newslettera, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe w celach marketingowych za uprzednią zgodą. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia.

4. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny (przewidziany przepisami prawa) do celu przetwarzania lub do wycofania zgody.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres biuro@zenjo.pl lub pisemnie na adres Zenjo Group Wojciech Klęk, Glewiec 68, 32-104 Koniusza

ZAPYTAJ O WYCENĘ!